Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld en gecontroleerd op de juistheid van de op de website gepresenteerde gegevens.
Aan foutief of onjuist gepresenteerde gegevens kunnen geen rechten worden ontleent.
TeqTrade kan derhalve niet verantwoordelijk noch aansprakelijk worden gehouden voor foutief gepresenteerde informatie.

Alle genoemde merken, merknamen, beeldmerken e.d. zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren c.q. houders.